ลำดับ
ตำแหน่ง
จำนวนอัตรา 
1
  Technician
1 อัตรา
2
  Sales Representative
หลายอัตรา
3
  Sales Engineer
หลายอัตรา