ลำดับ
ตำแหน่ง
จำนวนอัตรา 
1
  ธุรการทั่วไป
1 ตำแหน่ง
2
  Technician
1 อัตรา
3
  Sales Representative
หลายอัตรา
4
  Sales Engineer
หลายอัตรา