ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา  
เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีทักษะ และความสามารถในการบริหารการจัดการ เรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้ดี
มีประสบการณ์งานด้านความปลอดภัย 0-3 ปี     
  ลงประกาศวันที่ :    2012-11-23