ตำแหน่ง :  Sales Engineer
จำนวน หลายอัตรา  
คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง
- อายุระหว่าง 24-33 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิค, เคมี, อุตสาหกรรม
- ประสบการณ์ด้านการขาย 0-2 ปี
- มีรถยนต์ส่วนตัว
 - สามารถออกต่างจังหวัดได้
ลักษณะงานและหน้าที่ : ดูแลงานขายสินค้าประเภทวาว์ล, ปั๊ม, เครื่องมืออุตสาหกรรม โดยติดตั้งลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับเหมา ฯลฯ
    
  ลงประกาศวันที่ :    2016-03-08