ตำแหน่ง :  Sales Representative
จำนวน หลายอัตรา  
คุณสมบัติ : 
- เพศ ชาย/หญิง
- อายุระหว่าง 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี ทุกสาขา
 - มียานพาหนะในการทำงาน
 - สามารถออกต่างจังหวัดได้
 - มีเงินเดือน, คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ และค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

ลักษณะงานและหน้าที่ : ขายสินค้าประเภทตู้จ่ายน้ำมัน วิ่งในกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทน้ำมัน และเจ้าของกิจการ
 
    
  ลงประกาศวันที่ :    2014-02-02